XE TẢI NHẸ HINO SERIES 300

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 5600kg
 • Động cơ: Hino N04C-UV
 • Kích thước thùng: 5700 x 2150 x 1980 mm
 • Bảo hành:1 năm không giới hạn km sử dụng
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 3490 kg
 • Động cơ: Hino N04C-UV
 • Kích thước thùng: 5200 x 2100 x 1980 mm
 • Bảo hành:1 năm không giới hạn km sử dụng
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 5000kg
 • Động cơ: hino N04C-UV
 • Kích thước thùng: 5700 x 2150 x 1980 mm
 • Bảo hành:1 năm không giới hạn km sử dụng
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 3490
 • Động cơ: N04C-UV
 • Kích thước thùng: 5200 x 2050 x 1980
 • Bảo hành:1 năm không giới hạn kim sử dụng

XE TẢI NHẸ HINO DUTRO SERIES 300

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 4950kg
 • Động cơ: Hino N04C-VC
 • Kích thước thùng: 4500 x 1850 x1890
 • Bảo hành:1 năm không giới hạn km sử dụng
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 4950 kg
 • Động cơ: Hino N04C-VC
 • Kích thước thùng: 4500 x 1850 x 1890 nn
 • Bảo hành:1 năm không giới hạn km sử dụng
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 3490 kg
 • Động cơ: Hino N04C-VC
 • Kích thước thùng: 5700 x 1860 x 1890 mm
 • Bảo hành:1 năm không giới hạn km sử dụng

XE TẢI TRUNG HINO SERIES 500

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 6000 kg
 • Động cơ: Hino J05E-UA
 • Kích thước thùng: 6700x 2360 x 2050 mm
 • Bảo hành:1 năm không giới hạn Km sử dụng
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 13300 kg
 • Động cơ: Hino J08E-WD
 • Kích thước thùng: 94100 x 2360 x 2580 mm
 • Bảo hành:1 năm không giới hạn km sử dụng
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 7700 kg
 • Động cơ: Hino J08E-WE
 • Kích thước thùng: 8900 x 2360x 2320 mm
 • Bảo hành:1 năm không giới hạn Km sử dụng
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 6700 kg
 • Động cơ: Hino J08E-WE
 • Kích thước thùng: 8900 x 2370 x 2580 mm
 • Bảo hành:1 năm không giới hạn km sử dụng

XE TẢI NẶNG HINO SERIES 700

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 30000 kg
 • Động cơ: Hino P11C
 • Bảo hành:1 năm không giới hạn km sử dụng

XE TẢI HINO CHUYÊN DÙNG

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 9750 kg
 • Động cơ: Diesel Hino J08E-WD
 • Kích thước thùng: 8400 x 2360 x 600
 • Bảo hành:1 năm không giới hạn km sử dụng
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 5200 kg
 • Động cơ: J05E-UA
 • Kích thước thùng: 6150 x 2360 x 600
 • Bảo hành:1 năm không giới hạn km sử dụng
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 6500 kg
 • Động cơ: Hino H08E-WE
 • Kích thước thùng: 6500 x 2360 x 600
 • Bảo hành:1 năm không giới hạn Km sử dụng
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 10750 kg
 • Động cơ: Hyundai D6CC
 • Kích thước thùng: 7900 x 2360 x 600 mm
 • Bảo hành:3 năm hoặc 100000 km

CẨU TỰ HÀNH THỦY LỰC