Tin Tức Báo Chí » Việt Nam Kiên Quyết tái xuất xe nhập khẩu không đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 4

Việt Nam Kiên Quyết tái xuất xe nhập khẩu không đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 4


Theo công báo Bộ giao thông vận tải yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu , lắp ráp ô tô khẩn trương rà soát khẩn trương kế hoạch nhập khẩu , sản xuất động cơ Diesel  đảm bảo hoàn thành thủ tục hải quan đăng kiểm đưa ra thị trường truocs ngày 31/12/2017

Tiêu chuẩn khí thải euro 4

Số lượng nhập khẩu lắp ráp động cơ diesel theo từng loại đến hết ngày 31/12/2017 . dự  kiến số lượng nhập khẩu , lắp ráp đưa ra thị trường trong tháng 4 /2017 tới hết ngày 31/12/2017 . các doanh nghiệp phải có văn bản cam kết tái xuất , những động cơ ô tô sử dụng nhiên liệu động cơ diesel  theo từng loại trong tháng 4 /2017 đến hết tháng 12 /2017

Các doanh nghiệp có văn bản cam kết tái xuất hoặ xuất khẩu Ô to sử dụng nhiên liệu diesel  không hoàn thành các thủ tục hải quan , đăng kiểm và đưa ra thị trường trước ngày 31/12/2107 kềm theo bản kế haochj nêu trên gửi Bộ GTVT trước ngày 15/4/2017

Đối với cục đăng kiểm Việt Nam ,Bộ GTVT yêu cầu khẩn chưởng tổ chức thực hiện đăng kiểm cho các doanh nghiệp nhập khẩu , sản  xuất lắp ráp sử dụng động cơ Diesel theo quy định .

Bộ GTVT cũng yêu cầu Vụ Môi trường thuộc Bộ thực hiện tổng hợp, thông báo kế hoạch nhập khẩu, sản xuất ô tô sử dụng nhiên liệu diezen của các doanh nghiệp tới Cục Đăng kiểm Việt Nam để đối chiếu, tổ chức công tác đăng kiểm.

Vụ Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát việc thực hiện của các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ô tô sử dụng nhiên liệu diesel; theo dõi, đôn đốc và hàng tháng tổng hợp, kịp thời báo cáo Bộ kết quả thự hiện, các vướng mắc, phát sinh, đề xuất giải pháp xử lý, bảo đảm từ ngày 1/1/2018 tất cả các loại xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 theo đúng quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTgVụ Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát việc thực hiện của các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ô tô sử dụng nhiên liệu diesel; theo dõi, đôn đốc và hàng tháng tổng hợp, kịp thời báo cáo Bộ kết quả thự hiện, các vướng mắc, phát sinh, đề xuất giải pháp xử lý, bảo đảm từ ngày 1/1/2018 tất cả các loại xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 theo đúng quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg

 icon Các tin liên quan :