Tin Tức Báo Chí » Lộ trình áp dụng khí thải Euro 4

Lộ trình áp dụng khí thải Euro 4


Theo lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 trên động cơ ô tô được áp dụng từ ngày 01/01/2017 . thủ tướng Nguyên Xuân Phúc vẫn kiên quyết áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo đúng lộ trình đã ký . đối với xe ô tô , mô tô hai bánh nhập khẩu mới theo quy định 49/2011 / QD-TTG ngày 1/9/2011 của thủ tướng Chính phủ

xe tải hino

Riêng ô tô chạy bằng nhiên liệu Diezel đươck lùi thời hạn áp dụng têu chuẩn khí thải Euro 4 tới ngày 31/12/207 . Bô giao thông khẩn trương đề xuất phương thức thực hiện đề xuất htur tướng chính phủ ngày 15/3 /2017.

xe tải hino

Đó là thông báo chính thức của thủ tướng chính phủ tại cuộc họp bàn về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải ô tô , xe máy theo quy định  49/2011 / QD-TTG ngày 1/9/2011 của thủ tướng chính phủ ngày 

Cũng

ũng tại văn bản này, Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tài chính, các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam (PVN), Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg và các nhiệm vụ liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, trong đó nêu rõ những nội dung đã đủ điều kiện để áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo lộ trình yêu cầu thực hiện ngay, những vấn đề còn tồn tại phải có giải pháp khả thi để thực hiện đúng Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3/2017.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất của các cơ quan và quá trình theo dõi việc thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg, Văn phòng Chính phủ phối hợp với các cơ quan dự thảo phân công nhiệm vụ các bộ, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg, bảo đảm tính khả thi, rõ trách nhiệm và tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

* Trước đó, từ năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. Theo đó, các loại xe ôtô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 và mức 5 như sau: Tiêu chuẩn khí thải mức 4 từ ngày 1/1/2017; Tiêu chuẩn khí thải mức 5 từ ngày 1/1/2022.

Các loại xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 3 từ ngày 1/1/2017.

Tiêu chuẩn khí thải mức 3, mức 4 và mức 5 là tiêu chuẩn về phép thử và giới hạn chất gây ô nhiễm có trong khí thải tương ứng với mức Euro 3, Euro 4 và Euro 5 được quy định trong quy định kỹ thuật về khí thải xe cơ giới của Ủy ban kinh tế châu Âu của Liên Hợp quốc hoặc trong chỉ thị của Liên minh Châu Âu áp dụng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.icon Các tin liên quan :